Sedem zlatých pravidiel úspešnej online prezentácie

Sedem zlatých pravidiel úspešnej online prezentácie.

 

Ako urobiť úspešnú online prezentáciu.

V súčasnosti sa náš svet zmenšil na našu kanceláriu, prípadne home-office a našou vstupnou bránou do sveta je obrazovka, myš a klávesnica. Namiesto bežných stretnutí sa zúčastňujeme rôznych online konferencií a webinárov, kde sa snažíme zostať skoncentrovaní čo najdlhšie.

Rôzni lepší aj horší spíkri sa nám snažia odovzdať maximum zo svojich vedomostí, prípadne predať svoj tovar alebo službu. Väčšina z nich používa prezentáciu ako podklad svojej prednášky alebo rozhovoru.

Prezentačné slajdy majú svoj význam, silu a vplyv, avšak nie každý to vie účelne využiť. Na našu online prezentáciu existuje niekoľko pravidiel, ktorých dodržiavaním vieme ideu prezentácie doručiť väčšiemu publiku.

1. Limitujte množstvo podaných informácií

Spíkri na „pódiu“ majú veľa vedomostí  a snažia sa odovzdať maximum informácií svojim divákom. Otázku, ktorú si musia položiť pri príprave prezentácie nie je „Koľko informácií chcem zdieľať?“,  ale „Koľko informácií ľudia sa potrebujú dozvedieť?“.

Menej je viac. Ak poskytnete menej informácií, účastníci online eventu si z nich viacej zapamätajú. Ak máte v prezentácií menej kľúčových informácií, môžete ich vlastne viackrát zopakovať, aby si to ľudia zapamätali. Ľudia si zapamätajú maximálne 5 kľúčových posolstiev z vašej prezentácie.

2. Vizuál je dôležitejší než slová

Ľudia chcú mať úžitok z prezentácie, ktorý vedia prakticky využiť a to im prinesie návratnosť investície, t.j. stráveného času na online prezentácií. Ľudí budú spokojnejší a budú si užívať Vašu prezentáciu, keď bude vizuálne pekná. Okrem toho je však dôležité, aby bola prezentácia nabitá pre nich užitočnými informáciami. Čím je informačne zaujímavejšia, tým väčší úžitok to prinesie aj vám.

3. Žiadne dlhé texty

Častou chybou je používanie odrážok v prezentácii. Nepoužívajte odrážky a dlhé texty v prezentáciách! Použite radšej pekný vizuál (obrázok), ktorý má častejšie výpovednejšiu hodnotu ako množstvo textu. Pokiaľ naozaj potrebujete použiť text, tak len pár slovné výrazy alebo vety, zvyšok dopoviete vy počas prezentácie.

4. Nie všetko naraz

Pokiaľ sa naozaj nedá textu v odrážkach vyhnúť, tak text zobrazujte postupne, riadok po riadku. Uvedomte si, že väčšina ľudí nevie čítať a počúvať súčasne a pokiaľ rozprávate o riadku 1 a zobrazujete riadky 1-7, tak ich oči už čítajú nasledovné body a nedávajú pozor na vaše slová. Ľudia by si mali pamätať čo ste im povedali, nie to čo si prečítali.

5. Vždy iba jedna téma

Ďalšou chybou je zobrazenie viacerých tém na jednom slajde. Vždy sa snažte jednu obrazovku obmedziť iba na jednu tému, alebo kľúčový bod z vašej prezentácie.

6. Obrázky predávajú

Používajte vhodné ilustrácie, ktoré vystihujú prezentovanú tému. Stačí jeden obrázok na jednom slajde. Existujú stránky, kde sa dá nájsť vhodný prezentačný podklad aj zadarmo (napr. slidesgo.com). Je dôležité si premyslieť časovanie prezentácie, odporúčame jeden slajd na minútu, takže 30-minútová prezentácia by mala mať okolo 30 slajdov. Pokiaľ máte na jeden slajd len minútu, tak vás to núti si rozmyslieť, akej myšlienke tento slajd venovať.

7. Kratšie je niekedy viac

Pokiaľ to formát online eventu umožňuje, odporúčame rozdeliť jednu 30-minútovú prezentáciu do troch častí po zhruba 10 minútach. Po každej časti môže byť krátky priestor na diskusiu účastníkov k téme v online miestnostiach alebo priamo s vami.

Pri dodržaní týchto siedmych zlatých pravidiel sa vaše online prezentácie stanú lepšími a vaše online publikum na online eventoch spokojnejším!

Zdroj obrázkov na stránke: Unsplash.com

Na stránke boli použité informácie aj z https://www.meetingdesigninstitute.org


Ako to funguje

1.
Kontaktujte nás. Nezáväzne sa porozprávame o Vašich cieľoch. 

2.
Navrhneme online podujatie na mieru presne podľa Vašich požiadaviek. 

3.
Vyberieme vhodné technické riešenie.

4.
Užijete si so svojimi zamestnancami či partnermi profesionálne pripravený online event bez starostí.


Kontaktný formulár

Vyhlásenie o ochrane osobných údajovSpoločnosť ENJOY SLOVAKIA DMC, s.r.o. spracúva vaše osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, príprava ponuky). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.